مشتری

شرکت ITP

موقعیت

ایالات متحده، نیویورک

شکل ارسال

ساخت مکانیکی

سال

2018

پروژه گلخانه اسپانیایی

ارزش ساز، ارایه خدمات.