مشتری

شرکت فانگول

موقعیت

ایران ، شیراز ، کازرون

شکل ارسال

گلخانه اسپانیایی

سال

2018

کلید در سادگی است

پروژه 3 هکتاری گلخانه اسپانیایی شیراز

پروژه‌های دیگر